Login: 
hasło: 

System SQAD - to System Jakości Obsługi Urządzeń (System Quality Attendance of Devices)
jest zintegrowanym systemem zarządzania informacją przeznaczonym dla klientów firmy SOFT-IB.

Oprogramowanie to stworzone zostało jako moduł wdrożonego w firmie systemu ZAPISZ-CRM - Systemu Zarządzającego Relacjami z Klientami.
System ZAPISZ-CRM obejmuje ewidencję oraz historię Zamówień, Zleceń oraz Zapytań.
Posiada też ewidencję urządzeń obsługiwanych przez Serwis, rejestruje dane o urządzeniach (numery fabryczne, czas trwania gwarancji, informacje o dostawcy i kupującym) oraz historię jego obsługi.
Oddany do Państwa dyspozycji moduł systemu SQAD pozwala monitorować obsługę urządzeń oraz u łatwi kontakt z naszą firmą.

W szczególności System SQAD udostępnia następujące funkcjonalności:
  • możliwość elektroniczego składania Zapytań
  • możliwość elektroniczego wstępnego składania Zamówienia
  • możliwość elektroniczego składania Zleceń serwisowych
  • ewidencję urządzeń komputerowych i fiskalnych obsługiwanych przez SOFT-IB
  • system monitorowania statusu bieżącego Zlecenia, Zamówienia oraz Zapytania
  • kontakt z firmą w innym celu
  • panel administracyjny klienta, a w nim sprawdzenie poprawności danych do faktury, hasła oraz możliwość zlecenia ich zmiany
Celem nadrzędnym funkcjonowania systemu SQAD jest stałe podnoszenie jakości obsługi klienta, system jest stale rozwijany i poddawany testom. Należy jednak pamiętać, że żaden system elektroniczny nie zastąpi Ci całkowicie kontaktów osobistych z pracownikami firmy, do czego zachęcamy podając dane kontaktowe.